Εκπαιδευτικό Έργο

Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Πλαίσιο κειμένου: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τε.Πα.Κ., Κύπρος

 Ιστοσελίδες μου με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό Υλικό:

Ιστοσελίδα μου στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Εκπαιδευτικό υλικό στην Ιστοσελίδα μου στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
                                                
Εκπαιδευτικό υλικό στην Ιστοσελίδα μου στο Τμ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
                                                 

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε συνδέσμους (links)  για ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό που έχω δημιουργήσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα  στα οποία έχω διδάξει στο παρελθόν. Εδώ θα αναρτάται και τυχόν επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό (όπως videos klp), το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχθεί από το σύστημα moodle (e-class)  του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Οι σύνδεσμοι αυτοί φαίνονται παρακάτω.