Ερευνητικό Έργο

Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Πλαίσιο κειμένου: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τε.Πα.Κ., Κύπρος

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Χ. Μιχαήλ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και αναλυτικά παρατίθενται παρακάτω. Ερευνητικές συνεργασίες πέραν από αυτές με άλλους ερευνητές του ΤΕχνολογικού ΠΑνεπιστημίου Κύπρου υπάρχουν με  ερευνητές μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εταιριών όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, IMEC/Holst Centre κ.α.

Eρευνητικά Ενδιαφέροντα