Επικοινωνία

Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Πλαίσιο κειμένου: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τε.Πα.Κ., Κύπρος